طرح چالشهای نظام سلامت
با سلام و احترام
¬ همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت، فرصت مغتنمی است برای تصحیح راهکارهایی که در دست اقدام هستند. در طی برگزاری همایش فرصتی دست خواهد داد تا بخشی از این چالشها شناسایی شده و راه کارهای مناسب برای حل آنها توصیه شود. لکن با عنایت به محدودیت زمانی قطعا امکان طرح همه موضوعات امکان پذیر نخواهد شد. در نتیجه در سایت همایش امکانی لحاظ شده تا کلیه همکاران ارجمند و محققین عزیز و عموم اقشار جامعه بتوانند نظرات خود را از طریق تکمیل فرم زیر منعکس نمایند.
¬ لطفا توجه فرمایید که نقطه نظرات واصل گردیده تا روز قبل از همایش به اطلاع اعضای محترم پانل های همایش رسیده و مجموع آن ها نیز بعد از بحث و جمع بندی به نظر وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. لطفا توجه فرمایید که علاوه بر طرح چالشهای مد نظر، بیان راه کارهای اصلاحی نیز ضروری است.
¬ ضمنا به موارد ارسالی برجسته جوایز ویژه ای تعلق خواهد گرفت.
¬ لطفا تمامی فیلدها را با دقت تکمیل نمایید.