گالری تصاویر

بــــرای مشــــاهـــده کـلیــــک نمــایید.

 
 
تصاویر روز همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت


 فیلم روز همایش ملی نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت
3 4

نشست خبری

محل برگزاری همایش