در باب چگونگی برگزاری همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت

بسمه تعالی

در باب چگونگی برگزاری:
همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت

پس از همایش چه خواهد شد؟
حاصل این همایش باید ارایه راه کارهای مفید برای ارتقای عملکرد نظام سلامت باشد. نتیجه این که می خواهیم پیشنهادات و راه کارهای جدید و یا تصحیحی را شنوا باشیم که مبنای اقدامات بعدی باشند. از این رو نظرات افراد از طرق مختلف گرفته می شود (در جلسات همایش و نیز از طریق صفحه خانگی آن که امکان ثبت نظرات در زمینه چالش ها و راه کارها تا آخر هفته پس از برگزاری همایش نیز در آن وجود دارد). ماحصل تمام مباحث و نظرات جمع بندی و منتشر شده و در اختیار وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای سیاست گزاری برای بحث های بعدی و تصمیم گیری قرار خواهند گرفت.

جایگاه پانل ها و پوستر ها در همایش چیست؟
دو نوع دانش تجربی وجود دارد که مبنای شواهد و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد تلقی می شوند: 1) دانش تصریحی و 2) دانش ضمنی. دانش تصریحی آنی است که به صورت نوشتار و یا کدبندی شده در می آید (مانند مقاله و کتاب). دانش ضمنی، دانشی است که بر اثر خبرگی و تجربه به دست آمده و الزاما به نوشتار تبدیل نمی شود. در "سیاست گزاری مطلع از شواهد"، هر دو دسته دانش اهمیت دارند. مقالات و نوشتارها برای دانش تصریحی و برگزاری پانل ها برای دانش ضمنی. برای همین است که جلسات پانل نیز مانند مقالات ارائه شده بسیار محوری بوده و به آن ها اهمیت خاص داده می شود. بخصوص آن که هنوز زمان لازم است تا بسیاری از پی آمدهای اقدامات نظام سلامت در دولت یازدهم قابل سنجش شوند و شواهد تجربی ثبت شده فراوان برای ارزشیابی آن ها وجود داشته باشد.


جلسات پانل و ارایه مقالات چگونه برگزار می شوند؟
در همایش چند نقش مشخص وجود دارد: رییس جلسه، ارایه کننده عملکرد، نقد کننده، اعضای پانل، حضار و ارایه کنندگان مقالات.
رییس جلسه، مدیریت جلسه را بر عهده خواهد داشت. وی علاوه بر هدایت موضوع به نحوی که در آخر به پیشنهادات مشخص و راه کارها منجر شوند، مدیریت زمان و فراهم کردن شرایط برای نقد سازنده را بر عهده دارد. دو مسئله خیلی مهم در اداره پانل قابل توجه است نخست این که بحث ها باید معطوف به عملکرد باشند و دوم این که باید در زمان مشخص به نتیجه برسند.
مقالات مرتبط با هر پانل توسط یک و یا چند عضو پانل پیش تر بررسی شده و در صورت ارتباط بسیار مستقیم با مسایل اصلی با نظر رییس محترم پانل به صورت شفاهی و هر یک به مدت 5 دقیقه ارایه خواهند شد. سایر مقالات به صورت پوستر ارایه خواهند شد.
ارایه کننده عملکرد، بایستی فضا را برای بحث های بعدی مشخص کند. از ایشان خواسته شده تا گزارشی مکتوب از عملکرد مورد توجه پانل را تدوین کند و آن را طی به صورت شفاهی در مدت حداکثر 15 دقیقه ارایه کنند. نکاتی که مناسب است در گزارش عملکرد به آن ها پرداخته شود (طبق تعریف اجزای پاسخگویی: این که چه تصمیماتی گرفته شده، چه کارهایی انجام شد و چرا؟) عبارتند از:
1. بیان مسئله، وضعیت حوزه در زمان آغاز به کار دولت، مشکلات چه بوده اند؟ چه تکالیفی در اسناد بالا دستی (مانند سیاست های کلان سلامت، جمعیت و علم و فناوری و یا نقشه جامع علمی) و قانون برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده بود؟
2. برای رفع چالش ها چه اقداماتی صورت گرفته است؟
3. چه راه کارهایی در دست اقدام است و پیش بینی حرکت به سوی آینده چگونه است؟
نقد کننده، نقش این افراد در همایش (نقد) بدیع است. از ایشان (با ارایه 15 دقیقه ای)، اعضای پانل و نیز حضار انتظار می رود که بر اساس اصول نقد مباحث خود را مطرح کنند.
نقد چیست؟
نقد را «سره از ناسره جدا کردن» و «شناختن محاسن و معایب» گفته‌اند. نقد به مفهوم داوری و قضاوت در مورد یک گزاره ‌است.
چه نکاتی را در بحث های همایش نقد باید در نظر گرفت؟
1. با توجه به محدودیت زمان در همایش، نقد معطوف به موضوعات پانل و گزارش عملکرد باشد.
2. مسئله اختصاصی یک فرد و یا یک مجموعه نباشد، بلکه جنبه فراگیر برای ارتقای وضعیت سلامت جامعه داشته باشد.
3. ارایه چالش همراه با شواهد مستدل باشد.
4. حتماً همراه با ارائه اصلاحات پیشنهادی و یا راه حل برای بهبود امور باشد.
5. واضح (روشن) و آزمون پذیر باشد.
اعضای پانل، خبرگانی هستند که در زمینه مورد بحث تبحر دارند. ایشان به دو صورت بحث و نقد که اصول آن گفته شد و یا در تکمیل و پاسخ نکاتی که حضار ارایه می کنند به موضوع وارد می شوند.
حضار، تمامی حضار می توانند در موضوع مورد بحث اثر گذار باشند. برای مدیریت بهتر زمان و پاسخگویی مناسب، بهتر است سوالات (شامل طرح چالش ها و ارائه راه کار ) به صورت کتبی تا انتهای ارایه "گزارش عملکرد و نقد" توسط مسئولین سالن جمع آوری ‌شوند. با نظر ریاست پانل و در صورت وجود زمان برخی سوالات و نظرات به صورت شفاهی می توانند مطرح شوند. به هر حال علاقمندان می توانند از تارنمای همایش به آدرس www.healthgov11.ir نیز برای انعکاس نظرات خود استفاده نمایند.
ارایه کنندگان مقالات، موضوعات سیاست گزاری سلامت، مسایلی هستند که کمتر به نحو مناسب مکتوب می شوند. اقدام این گروه از افراد در به تحریر درآوردن پژوهش ها، تجربیات و یافته های شان برای همایش بسیار ارزنده می باشد. پوسترهای همایش در سه بخش و با حضور افراد معرفی می شوند. در کتاب همایش نیز خلاصه کلیه مقالات آمده است. از ارایه کنندگان درخواست می شود تا برای اطلاع از زمان و مکان ارایه پوستر خود به "میز ويژه راهنمایی مدعوین" مراجعه کنند. در ساعت پایانی روز دوم همایش به پوسترهای منتخب توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جایزه داده خواهد شد.
بالاخره این که توفیق این همایش را با تاثیری که بر سیاست ها و برنامه های آتی نظام سلامت کشور می گذارد باید سنجید. به این امید که فضای حاکم بر همایش، تعامل مثبت و سازنده و تاثیر گذار بر سلامت آحاد مردم باشد.

دبیر همایش نقد عملکرد دولت یازدهم در حوزه سلامت