اطلاعات تماس دبیرخانه علمیموسسه ملی تحقیقات سلامت:
تهران، بلوار کشاورز، خیابان ایتالیا، بین قدس و وصال، پلاک 78
تلفن: 88991106 - 88991109
وب سایت: www.nihr.tums.ac.ir
ایمیل: nihr@behdasht.gov.ir